Φορτώνει, παρακαλώ περιμένετε...

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης. Η παρουσία μας αυτή στο διαδίκτυο έχει σκοπό, μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, να μεταδώσει το λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε κάθε ψυχή που θέλει να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό Σωτήρα και να έρθει σε επικοινωνία με τον Αρχηγό και Τελειωτή της πίστεως μας ο Οποίος και μπορεί να μας στηρίξει στην πίστη μέχρι τέλους.

Προς το σκοπό αυτό προτρέπουμε κάθε άνθρωπο να διαβάσει το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που είναι η δύναμη του Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει.

 • Christianity.gr
  Η επίσημη ιστοσελίδα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής
 • Christianity-Science.gr
  Χριστιανισμός & Επιστήμη
 • WordOfGod.gr
  Το χριστιανικό κανάλι
 • FacpTube.com
  On Demand χριστιανικό κανάλι
 • TheWord.net
  Πρόγραμμα Αγ. Γραφής για τον υπολογιστή
 • Υμνολόγιο
  Ιστοσελίδα με χριστιανικούς ύμνους